ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 แฮนด์บอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
13:00
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 25 - ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2
14:30
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 26 - นนทบุรี  vs ชัยภูมิ
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3
16:00
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 27 - สมุทรปราการ  vs พัทลุง
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4
16:30
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 37  สาย X จันทบุรี  vs สมุทรปราการ
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5
17:10
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 38  สาย X กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6
17:30
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 28 - ขอนแก่น  vs ตรัง
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7
17:50
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 39  สาย Y อุบลราชธานี  vs กรุงเทพมหานคร
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8
18:30
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 40  สาย Y นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ