ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 บาสเกตบอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 37  สาย ฉ ชัยภูมิ  vs ระยอง
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2
10:35
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 38  สาย Y เชียงราย  vs ยะลา
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3
12.25
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 39  สาย ฉ เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4
14.10
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 40  สาย Y บุรีรัมย์  vs ชลบุรี
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5
15.45
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 41  สาย จ อุดรธานี  vs อ่างทอง
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6
16:40
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 63  สาย C ระยอง  vs นครราชสีมา
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7
16:40
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 74  สาย ค นครปฐม  vs อ่างทอง
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8
17.10
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 42  สาย X นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9
17:00
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 64  สาย D ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10
17:00
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 75  สาย ง กรุงเทพมหานคร  vs อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11
17:40
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบที่9-10  คู่ที่ 66 - เพชรบูรณ์  vs สระบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12
18:00
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 67  สาย C นครศรีธรรมราช  vs ราชบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13
18:00
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 78  สาย ค เชียงใหม่  vs แพร่
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14
18:20
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 68  สาย D เชียงราย  vs อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15
18:20
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 79  สาย ง ศรีสะเกษ  vs ปทุมธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
16
18:40
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 69  สาย C นครศรีธรรมราช  vs ระยอง
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
17
18:40
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 80  สาย ค เชียงใหม่  vs นครปฐม
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
18
19:00
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 70  สาย D เชียงราย  vs ชลบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
19
19:00
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 81  สาย ง ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
20
19:20
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 71  สาย C ราชบุรี  vs นครราชสีมา
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
21
19:20
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 82  สาย ค แพร่  vs อ่างทอง
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 21 รายการ