ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ยกน้ำหนัก  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
ยกน้ำหนัก
สแนทช์ - รุ่น 81 กก. - หญิง เกิน 76 กก. ไม่เกิน 81 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2
09:00
ยกน้ำหนัก
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 81 กก. - หญิง เกิน 76 กก. ไม่เกิน 81 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3
09:00
ยกน้ำหนัก
น้ำหนักรวม รุ่น 81 กก. - หญิง เกิน 76 กก. ไม่เกิน 81 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4
10.00
ยกน้ำหนัก
น้ำหนักรวม รุ่น 87 กก. - หญิง เกิน 81 กก. ไม่เกิน 87 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5
10:00
ยกน้ำหนัก
สแนทซ์ - รุ่น 87 กก. - หญิง เกิน 81 กก. ไม่เกิน 87 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6
10:00
ยกน้ำหนัก
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 87 กก. - หญิง เกิน 81 กก. ไม่เกิน 87 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7
13:00
ยกน้ำหนัก
สแนทซ์ - รุ่น 109 กก. - ชาย เกิน 102 กก. ไม่เกิน 109 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8
13:00
ยกน้ำหนัก
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 109 กก. - ชาย เกิน 102 กก. ไม่เกิน 109 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9
13:00
ยกน้ำหนัก
น้ำหนักรวม - รุ่น 109 กก. - ชาย เกิน 102 กก. ไม่เกิน 109 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10
13:00
ยกน้ำหนัก
สแนทซ์ - รุ่น 109 กก. ขึ้นไป - ชาย เกิน 109 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11
13:00
ยกน้ำหนัก
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 109 กก ขึ้นไป. - ชาย เกิน 109 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12
13:00
ยกน้ำหนัก
น้ำหนักรวม - รุ่น 109 กก. ขึ้นไป - ชาย เกิน เกิน 109 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13
14:30
ยกน้ำหนัก
สแนทช์ - รุ่น เกิน 87 กก. - หญิง เกิน 87 กก. ขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14
14:30
ยกน้ำหนัก
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น เกิน 87 กก. - หญิง เกิน 87 กก. ขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15
14:30
ยกน้ำหนัก
น้ำหนักรวม - รุ่น เกิน 87 กก. - หญิง เกิน 87 กก. ขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 15 รายการ