ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ว่ายน้ำ  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
2
09:00
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
3
09:00
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 50 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
4
09:00
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
5
09:00
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
6
09:00
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
7
09:00
ว่ายน้ำ
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
8
16:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
9
16:30
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 100 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
10
16:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 50 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
11
16:30
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
12
16:30
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
13
16:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
14
16:30
ว่ายน้ำ
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ