ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 วู้ดบอลนับจำนวนเกท  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A ประจวบคีรีขันธ์  vs สุโขทัย
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2
09:00
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B บุรีรัมย์  vs น่าน
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3
09:00
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย A นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4
09:00
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B สมุทรปราการ  vs สุราษฎร์ธานี
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5
11:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 5  สาย A เชียงราย  vs สุโขทัย
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6
11:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 6  สาย B หนองคาย  vs น่าน
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7
11:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 7  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8
11:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 8  สาย A ชัยนาท  vs สุราษฎร์ธานี
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9
13:00
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 9  สาย A สุโขทัย  vs ศรีสะเกษ
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10
13:00
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 10  สาย B หนองคาย  vs ชัยนาท
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11
15:00
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 11 - ศรีสะเกษ  vs ชัยนาท
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 11 รายการ