ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 กาบัดดี้  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
13:00
กาบัดดี้
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A เชียงราย  vs อุบลราชธานี
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2
13:00
กาบัดดี้
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A กาญจนบุรี  vs กระบี่
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3
14:00
กาบัดดี้
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B นครศรีธรรมราช  vs พังงา
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4
14:00
กาบัดดี้
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B อุตรดิตถ์  vs นนทบุรี
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5
15:00
กาบัดดี้
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย C ปราจีนบุรี  vs สระบุรี
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6
15:00
กาบัดดี้
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย C ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7
16:00
กาบัดดี้
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย D กาญจนบุรี  vs ลำพูน
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8
16:00
กาบัดดี้
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย D น่าน  vs นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ