ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 แฮนด์บอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
13:00
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 21  สาย C สมุทรปราการ  vs พะเยา
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2
14:30
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 22  สาย D เชียงราย  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3
15:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 31  สาย C จันทบุรี  vs สงขลา
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4
15:40
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 32  สาย C สมุทรปราการ  vs กาญจนบุรี
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5
16:00
แฮนด์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 23  สาย C ศรีสะเกษ  vs นครสวรรค์
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6
16:20
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 33  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs เชียงราย
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7
17:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 34  สาย A ตาก  vs นครศรีธรรมราช
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8
17:30
แฮนด์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 24  สาย D สงขลา  vs จันทบุรี
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9
17:40
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 35  สาย B ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10
18:20
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 36  สาย B สระบุรี  vs บุรีรัมย์
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 10 รายการ