ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 กีฬาทางอากาศ  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
กีฬาทางอากาศ
ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2
09:00
กีฬาทางอากาศ
ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3
09:00
กีฬาทางอากาศ
ร่มร่อน - คะแนนรวม บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4
09:00
กีฬาทางอากาศ
ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5
09:00
กีฬาทางอากาศ
ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6
09:00
กีฬาทางอากาศ
ร่มร่อน - คะแนนรวม บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7
09:00
กีฬาทางอากาศ
ร่มร่อน - คะแนนรวม (ประเภททีม)
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ