ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 แฮนด์บอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
13:00
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย A นครสวรรค์  vs ชัยภูมิ
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2
14:30
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 18  สาย B กาญจนบุรี  vs พัทลุง
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3
15:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 25  สาย C ขอนแก่น  vs พัทลุง
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4
15:40
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 26  สาย C ศรีสะเกษ  vs สงขลา
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5
16:00
แฮนด์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย A สมุทรปราการ  vs เพชรบุรี
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6
16:20
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 27  สาย A อุบลราชธานี  vs เชียงใหม่
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7
17:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 28  สาย A จันทบุรี  vs นครศรีธรรมราช
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8
17:30
แฮนด์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย B เพชรบูรณ์  vs สมุทรสงคราม
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9
17:40
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 29  สาย B สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10
18:20
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 30  สาย B เชียงราย  vs ลำปาง
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 10 รายการ