ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 แฮนด์บอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09.00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A เชียงใหม่  vs นครศรีธรรมราช
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2
09.40
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย B เชียงราย  vs สมุทรปราการ
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3
10.20
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ลำปาง
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4
11.00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย C ศรีสะเกษ  vs ขอนแก่น
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5
11.40
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย C พัทลุง  vs สงขลา
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6
13:00
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย C ตรัง  vs สมุทรปราการ
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7
14:30
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย D ขอนแก่น  vs เชียงราย
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8
15:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 19  สาย B สระบุรี  vs อุบลราชธานี
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9
15:40
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 20  สาย B ศรีสะเกษ  vs บุรีรัมย์
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10
16:00
แฮนด์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย C อุบลราชธานี  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11
16:20
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 21  สาย C สมุทรปราการ  vs สงขลา
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12
17:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 22  สาย C จันทบุรี  vs กาญจนบุรี
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13
17:30
แฮนด์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย D พัทลุง  vs สงขลา
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14
17:40
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 23  สาย A ตาก  vs เชียงราย
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15
18:20
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 24  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 15 รายการ