ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 หมากล้อม  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2
09:00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A นครปฐม  vs อุดรธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3
09:00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4
09:00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs พัทลุง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
5
09:00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A นครราชสีมา  vs พัทลุง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
6
09:00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A นนทบุรี  vs สุรินทร์
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
7
09:00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย B นครปฐม  vs ศรีสะเกษ
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
8
09:00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
9
09:00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย B พะเยา  vs ลำปาง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
10
09:00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs พะเยา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
11
09:00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
12
09:00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย B นนทบุรี  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
13
09:00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B ศรีสะเกษ  vs เพชรบูรณ์
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
14
13:00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 1  สาย A นครปฐม  vs ระยอง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
15
13:00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 2  สาย A อุดรธานี  vs นครราชสีมา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
16
13:00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 1  สาย B ชลบุรี  vs ลำปาง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
17
13:00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 2  สาย B พัทลุง  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
18
13:00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 1  สาย A สุรินทร์  vs นครราชสีมา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
19
13:00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 2  สาย A พัทลุง  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
20
13:00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 1  สาย B นครปฐม  vs พะเยา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
21
13:00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 2  สาย B ศรีสะเกษ  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
22
13:00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 3  สาย B ลำปาง  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
23
13:00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 1  สาย A นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
24
13:00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 2  สาย A พะเยา  vs เชียงใหม่
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
25
13:00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 1  สาย B ชลบุรี  vs ศรีสะเกษ
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
26
13:00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 2  สาย B นนทบุรี  vs อุดรธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 26 รายการ