ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ยิมนาสติก  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
10:00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
2
10:00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
3
10:00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
4
10:00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ