ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ยกน้ำหนัก  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
ยกน้ำหนัก
สแนทช์ - รุ่น 55 กก. - ชาย ไม่เกิน 55 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2
09:00
ยกน้ำหนัก
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 55 กก. - ชาย ไม่เกิน 55 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3
09:00
ยกน้ำหนัก
น้ำหนักรวม รุ่น 55 กก. - ชาย ไม่เกิน 55 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4
11:00
ยกน้ำหนัก
สแนทช์ - รุ่น 45 กก. - หญิง น้ำหนักตัวไม่เกิน 45 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5
11:00
ยกน้ำหนัก
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 45 กก. - หญิง น้ำหนักตัวไม่เกิน 45 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6
11:00
ยกน้ำหนัก
น้ำหนักรวม รุ่น 45 กก. - หญิง ไม่เกิน 45 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7
11:00
ยกน้ำหนัก
สแนทช์ - รุ่น 49 กก. - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 49 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8
11:00
ยกน้ำหนัก
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 49 กก. - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 49 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9
11:00
ยกน้ำหนัก
น้ำหนักรวม รุ่น 49 กก. - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 49 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ