ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เจ็ตสกี  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
11:00
เจ็ตสกี
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 1  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
2
11:00
เจ็ตสกี
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 2  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
3
11:00
เจ็ตสกี
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 3  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
4
11:00
เจ็ตสกี
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 4  สาย B
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
5
11:00
เจ็ตสกี
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 5  สาย B
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
6
11:00
เจ็ตสกี
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 6  สาย B
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
7
11:00
เจ็ตสกี
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 7  สาย B
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
8
11:00
เจ็ตสกี
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 8  สาย B
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
9
11:00
เจ็ตสกี
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 9  สาย B
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
10
11:00
เจ็ตสกี
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 -
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
11
11:00
เจ็ตสกี
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 -
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
12
11:00
เจ็ตสกี
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
13
13.00
เจ็ตสกี
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 1  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
14
13.00
เจ็ตสกี
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 6  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
15
13.00
เจ็ตสกี
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 7  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
16
13.00
เจ็ตสกี
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 11  สาย B
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
17
13:00
เจ็ตสกี
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 2  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
18
13:00
เจ็ตสกี
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 3  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
19
13:00
เจ็ตสกี
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 4  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
20
13:00
เจ็ตสกี
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 5  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
21
13:00
เจ็ตสกี
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 8  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
22
13:00
เจ็ตสกี
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 9  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
23
13:00
เจ็ตสกี
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 10  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
24
13:00
เจ็ตสกี
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 12  สาย B
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
25
13:00
เจ็ตสกี
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 13  สาย B
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
26
13:00
เจ็ตสกี
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 14  สาย B
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
27
13:00
เจ็ตสกี
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 15  สาย B
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
28
13:00
เจ็ตสกี
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 16  สาย B
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
29
13:30
เจ็ตสกี
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 -
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
30
13:30
เจ็ตสกี
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 -
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
31
14:00
เจ็ตสกี
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 31 รายการ