ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาหนานฉวน บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
2 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาฉางฉวน บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
3 13:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาพลองใต้(หนานกุ้น) บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
4 13:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลา ไท่จี๋เจี้ยน - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
5 13:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาดาบ (เตาซู่) บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
6 18:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลา ราชสีห์ - Racing speed ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามฟุตซอล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
7 18:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลา ราชสีห์ - Racing speed ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามฟุตซอล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาพลอง (กุ่นซู่) บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
2 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาทวน (เชียงซู่) บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
3 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลา ไท่จี๋เจี้ยน - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
4 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาดาบใต้(หนานเตา) บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
5 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลากระบี่(เจี้ยนซู่) บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
6 16:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลา ราชสีห์ - Obstacle ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามฟุตซอล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
7 18:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลา ราชสีห์ - Obstacle ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามฟุตซอล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
2 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาทวน (เชียงซู่) บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
3 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาพลอง(กุ่นซู่) บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
4 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาพลองใต้(หนานกุ้น) บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
5 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาหนานฉวน บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
6 16:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลา ราชสีห์ - Traditional ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาฉางฉวน บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
2 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาดาบใต้(หนานเตา) บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
3 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาดาบ (เตาซู่) บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
4 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
5 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลากระบี่ (เจี้ยนซู่) บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
6 18:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลา ราชสีห์ - Traditional ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามฟุตซอล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่า ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
2 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่า ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
3 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาชุดต่อสู้ประกอบอุปกรณ์ ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
4 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาชุดต่อสู้ประกอบอุปกรณ์ ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ