ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 28  สาย B นนทบุรี  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 29  สาย B แพร่  vs หนองบัวลำภู
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 30  สาย B กระบี่  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 31  สาย B แพร่  vs ยโสธร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 32  สาย B ยโสธร  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 33  สาย B พัทลุง  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 34  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 2  สาย A ตรัง  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 3  สาย A สมุทรสาคร  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 4  สาย A นครศรีธรรมราช  vs น่าน
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 5  สาย A พัทลุง  vs สระแก้ว
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 6  สาย A ขอนแก่น  vs สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 7  สาย A นครศรีธรรมราช  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.  รอบสอง คู่ที่ 22  สาย A นครศรีธรรมราช  vs สระแก้ว
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
16 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบสอง คู่ที่ 8  สาย A น่าน  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
17 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบสอง คู่ที่ 9  สาย A ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
18 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.  รอบสอง คู่ที่ 10  สาย A ร้อยเอ็ด  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
19 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.  รอบสอง คู่ที่ 11  สาย A นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
20 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบสอง คู่ที่ 12  สาย A น่าน  vs เพชรบูรณ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
21 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบสอง คู่ที่ 13  สาย A ปทุมธานี  vs ยโสธร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
22 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบสอง คู่ที่ 14  สาย A กระบี่  vs ยโสธร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
23 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบสอง คู่ที่ 15  สาย A ร้อยเอ็ด  vs สระแก้ว
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
24 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบสอง คู่ที่ 35  สาย B นครศรีธรรมราช  vs พัทลุง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
25 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบสอง คู่ที่ 36  สาย B สุพรรณบุรี  vs หนองบัวลำภู
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
26 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.  รอบสอง คู่ที่ 37  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
27 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.  รอบสอง คู่ที่ 38  สาย B ยโสธร  vs สระแก้ว
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
28 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบสอง คู่ที่ 39  สาย B นครศรีธรรมราช  vs สมุทรสาคร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
29 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบสอง คู่ที่ 40  สาย B สงขลา  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
30 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบสอง คู่ที่ 41  สาย B ตรัง  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
31 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบสอง คู่ที่ 42  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
32 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 43  สาย A น่าน  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
33 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 44  สาย A กระบี่  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
34 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 45  สาย B พัทลุง  vs ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
35 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 46  สาย A นครศรีธรรมราช  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
36 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 16  สาย A กระบี่  vs นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
37 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 17  สาย B ร้อยเอ็ด  vs หนองบัวลำภู
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
38 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 18  สาย A นครศรีธรรมราช  vs น่าน
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
39 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 19  สาย A กระบี่  vs น่าน
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
40 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 20  สาย A พัทลุง  vs หนองบัวลำภู
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
41 11:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 21  สาย A ศรีสะเกษ  vs หนองบัวลำภู
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
42 11:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 23  สาย A ปทุมธานี  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
43 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 24  สาย A นครศรีธรรมราช  vs สระแก้ว
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
44 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 25  สาย A กระบี่  vs หนองบัวลำภู
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
45 11:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 47  สาย B นครศรีธรรมราช  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
46 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 48  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
47 11:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 49  สาย B นครศรีธรรมราช  vs น่าน
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
48 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 50  สาย B กระบี่  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
49 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 51  สาย B นครศรีธรรมราช  vs ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
50 11:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบแก้ตัว คู่ที่ 52  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs พัทลุง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
51 11:10 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบแก้ตัว คู่ที่ 26  สาย A แพร่  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
52 11:10 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบแก้ตัว คู่ที่ 27  สาย A พัทลุง  vs สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
53 11:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.  รอบแก้ตัว คู่ที่ 53  สาย B น่าน  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
54 11:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบแก้ตัว คู่ที่ 54  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
55 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 55 นนทบุรี  vs ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
56 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 65 สระแก้ว  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
57 15:05 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 56 กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
58 15:10 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 57 กระบี่  vs ตรัง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
59 15:10 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 66 กรุงเทพมหานคร  vs สระแก้ว
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
60 15:15 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 58 นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
61 15:25 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 59 พัทลุง  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
62 15:25 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 67 ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
63 15:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 60 นครศรีธรรมราช  vs หนองบัวลำภู
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
64 15:40 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 61 น่าน  vs สมุทรสาคร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
65 15:40 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 68 ปทุมธานี  vs สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
66 15:45 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 62 นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
67 15:45 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 63 กระบี่  vs ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
68 16:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 64  สาย A นครศรีธรรมราช  vs หนองบัวลำภู
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
69 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs กำแพงเพชร
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
70 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 2  สาย A นครศรีธรรมราช  vs ปทุมธานี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
71 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบสอง คู่ที่ 3  สาย A ตรัง  vs สมุทรสาคร
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
72 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบสอง คู่ที่ 4  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
73 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบสอง คู่ที่ 72  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
74 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบสอง คู่ที่ 5  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สระแก้ว
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
75 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบสอง คู่ที่ 6  สาย A ชัยภูมิ  vs อุดรธานี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
76 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 7 ตรัง  vs สุพรรณบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
77 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 8 กรุงเทพมหานคร  vs พัทลุง
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
78 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบแก้ตัว คู่ที่ 9 ปทุมธานี  vs ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
79 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 11  สาย B ขอนแก่น  vs นนทบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
80 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบสอง คู่ที่ 13 นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
81 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 16 กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
82 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 17 ชัยภูมิ  vs นนทบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
83 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 19 พัทลุง  vs สระแก้ว
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
84 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 20 กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
85 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 21 ตรัง  vs น่าน
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
86 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 21 นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
87 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 23 ขอนแก่น  vs ชัยภูมิ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
88 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 24 ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
89 17:30 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบสอง คู่ที่ 14  สาย B ตรัง  vs พัทลุง
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
90 17:30 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบสอง คู่ที่ 15  สาย B นนทบุรี  vs ร้อยเอ็ด
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
91 17:30 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบสอง คู่ที่ 12  สาย B น่าน  vs สุพรรณบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
92 17:30 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 10  สาย B ศรีสะเกษ  vs อุดรธานี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 92 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 2  สาย A นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 3  สาย A น่าน  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 4  สาย A ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 5  สาย A ยโสธร  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 6  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 7  สาย A นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 8  สาย A กระบี่  vs นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 9  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs น่าน
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 28  สาย B พัทลุง  vs ยโสธร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 29  สาย B ปทุมธานี  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 30  สาย B นครศรีธรรมราช  vs พิษณุโลก
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 31  สาย B พัทลุง  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 32  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs น่าน
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 33  สาย B ตรัง  vs ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
16 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 34  สาย B น่าน  vs ปทุมธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
17 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 35  สาย B นนทบุรี  vs แพร่
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
18 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบสอง คู่ที่ 36  สาย B นนทบุรี  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
19 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบสอง คู่ที่ 43  สาย B น่าน  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
20 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบสอง คู่ที่ 10  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
21 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบสอง คู่ที่ 11  สาย A อุตรดิตถ์  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
22 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบสอง คู่ที่ 12  สาย A นครศรีธรรมราช  vs สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
23 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบสอง คู่ที่ 13  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
24 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบสอง คู่ที่ 14  สาย A เพชรบูรณ์  vs สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
25 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบสอง คู่ที่ 15  สาย A นครศรีธรรมราช  vs ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
26 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบสอง คู่ที่ 16  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
27 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบสอง คู่ที่ 17  สาย A กระบี่  vs แพร่
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
28 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบสอง คู่ที่ 18  สาย A สงขลา  vs สมุทรสาคร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
29 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบสอง คู่ที่ 19  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs พัทลุง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
30 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบสอง คู่ที่ 45  สาย B ยโสธร  vs หนองบัวลำภู
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
31 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 46  สาย B พิษณุโลก  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
32 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 47  สาย B นนทบุรี  vs สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
33 10:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 48  สาย B น่าน  vs เพชรบูรณ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
34 10:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 20  สาย A นครศรีธรรมราช  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
35 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 21  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
36 10:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 22  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
37 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 23  สาย A น่าน  vs แพร่
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
38 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 24  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs หนองบัวลำภู
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
39 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบสอง คู่ที่ 44  สาย B ตรัง  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
40 10:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบสอง คู่ที่ 37  สาย B นครศรีธรรมราช  vs พัทลุง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
41 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบสอง คู่ที่ 38  สาย B กระบี่  vs นนทบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
42 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบสอง คู่ที่ 39  สาย B ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
43 10:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบสอง คู่ที่ 40  สาย B น่าน  vs พิษณุโลก
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
44 10:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบสอง คู่ที่ 41  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
45 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบสอง คู่ที่ 42  สาย B ร้อยเอ็ด  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
46 11:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบแก้ตัว คู่ที่ 25  สาย A พัทลุง  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
47 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบแก้ตัว คู่ที่ 26  สาย A น่าน  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
48 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบแก้ตัว คู่ที่ 27  สาย A กระบี่  vs นนทบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
49 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 49  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
50 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 50  สาย B ตรัง  vs สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
51 11:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบแก้ตัว คู่ที่ 53  สาย B ร้อยเอ็ด  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
52 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 54 กระบี่  vs สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
53 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 55 กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
54 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 56 กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
55 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 57 แพร่  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
56 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 58 นนทบุรี  vs พิษณุโลก
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
57 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 59 นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
58 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 60 พิษณุโลก  vs เพชรบูรณ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
59 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 60 พิษณุโลก  vs เพชรบูรณ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
60 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 61 น่าน  vs นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
61 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 62 สมุทรสาคร  vs ตรัง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
62 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 63 สงขลา  vs หนองบัวลำภู
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
63 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 64 สุพรรณบุรี  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
64 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 65 กระบี่  vs น่าน
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
65 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 66 พัทลุง  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
66 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 67 กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
67 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 68 กรุงเทพมหานคร  vs ยโสธร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
68 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 25 ศรีสะเกษ  vs นครปฐม
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
69 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 26 สระแก้ว  vs อุบลราชธานี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
70 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 27 สุพรรณบุรี  vs กำแพงเพชร
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
71 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 28 กระบี่  vs นนทบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
72 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบ 16 คน คู่ที่ 29 กรุงเทพมหานคร  vs ตรัง
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
73 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบ 16 คน คู่ที่ 30 เพชรบูรณ์  vs น่าน
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
74 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบ 16 คน คู่ที่ 31 ขอนแก่น  vs อุบลราชธานี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
75 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบ 16 คน คู่ที่ 32 นครศรีธรรมราช  vs ชัยภูมิ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
76 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 33 ศรีสะเกษ  vs ยโสธร
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
77 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 34 สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
78 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 35 กรุงเทพมหานคร  vs กำแพงเพชร
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
79 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 36 ขอนแก่น  vs สงขลา
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
80 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 37 ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
81 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 38 กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
82 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบ RE คู่ที่ 39 ปทุมธานี  vs เพชรบูรณ์
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
83 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบ RE คู่ที่ 40 สระแก้ว  vs น่าน
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
84 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบ RE คู่ที่ 41 ชัยภูมิ  vs ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
85 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 42 แพร่  vs ยโสธร
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
86 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 43 เพชรบูรณ์  vs น่าน
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
87 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 44 กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
88 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 45 ปทุมธานี  vs ร้อยเอ็ด
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
89 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบ 16 คน คู่ที่ 46 กำแพงเพชร  vs สมุทรปราการ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
90 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบ 16 คน คู่ที่ 47 ปทุมธานี  vs สุพรรณบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
91 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบ 16 คน คู่ที่ 48 สงขลา  vs อุตรดิตถ์
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
92 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบ 16 คน คู่ที่ 49 พัทลุง  vs ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
93 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 50 น่าน  vs อุบลราชธานี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
94 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 51 นนทบุรี  vs ร้อยเอ็ด
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
95 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 52 เพชรบูรณ์  vs สุพรรณบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
96 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 53 นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
97 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 53 นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
98 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 54 นนทบุรี  vs สุพรรณบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
99 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 55 นครศรีธรรมราช  vs สงขลา
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
100 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบ RE คู่ที่ 57 กรุงเทพมหานคร  vs กำแพงเพชร
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
101 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 58 น่าน  vs ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
102 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 59 สุพรรณบุรี  vs อุบลราชธานี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
103 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 60 กรุงเทพมหานคร  vs ปทุมธานี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
104 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 61 นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
105 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 62 กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
106 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 63 ศรีสะเกษ  vs สงขลา
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 106 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 71 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 143  สาย A ศรีสะเกษ  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 53 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 161  สาย B สระแก้ว  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 53 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 162  สาย B เพชรบูรณ์  vs แพร่
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 80 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 163  สาย B นครศรีธรรมราช  vs สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 164  สาย B ตรัง  vs สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 165  สาย B นครศรีธรรมราช  vs น่าน
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 71 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 166  สาย B แพร่  vs สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 167  สาย B สุพรรณบุรี  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 168  สาย B นครศรีธรรมราช  vs พัทลุง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 53 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 169  สาย B กระบี่  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 53 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 170  สาย B พัทลุง  vs แพร่
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 80 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 171  สาย B น่าน  vs ยโสธร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 80 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 173  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 173  สาย B สุพรรณบุรี  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 174  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
16 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 71 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 175  สาย B พิษณุโลก  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
17 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 71 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 176  สาย B ศรีสะเกษ  vs สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
18 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 177  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
19 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 53 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 178  สาย B แพร่  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
20 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 80 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 179  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
21 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 180  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
22 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 71 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 181  สาย B ยโสธร  vs สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
23 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 71 กก.  รอบ RE คู่ที่ 183  สาย B แพร่  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
24 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 53 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 138  สาย A สงขลา  vs ปทุมธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
25 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 53 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 139  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs พัทลุง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
26 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 80 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 140  สาย A พิษณุโลก  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
27 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 80 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 141  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สระแก้ว
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
28 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 142  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
29 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 144  สาย A สงขลา  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
30 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 145  สาย A เพชรบูรณ์  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
31 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 53 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 146  สาย A ร้อยเอ็ด  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
32 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 53 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 147  สาย A สงขลา  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
33 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 80 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 148  สาย A สมุทรสาคร  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
34 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 80 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 149  สาย A อุตรดิตถ์  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
35 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 150  สาย A ปทุมธานี  vs ชัยภูมิ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
36 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 151  สาย A อุตรดิตถ์  vs สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
37 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 71 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 152  สาย A นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
38 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 71 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 153  สาย A ยโสธร  vs ปทุมธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
39 10:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 154  สาย A ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
40 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 53 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 155  สาย A ร้อยเอ็ด  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
41 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 80 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 156  สาย A สุพรรณบุรี  vs น่าน
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
42 10:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 157  สาย A ปทุมธานี  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
43 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 71 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 158  สาย A นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
44 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 53 กก.  รอบ RE คู่ที่ 159  สาย A สระแก้ว  vs สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
45 11:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบ RE คู่ที่ 160  สาย A ร้อยเอ็ด  vs นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
46 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 53 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 194  สาย B แพร่  vs สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
47 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 53 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 184  สาย A กระบี่  vs ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
48 15:15 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 53 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 185  สาย A ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
49 15:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 186  สาย A สงขลา  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
50 15:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 195  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs พัทลุง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
51 15:45 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 187  สาย A นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
52 16:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 188  สาย A ปทุมธานี  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
53 16:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 196  สาย B นครศรีธรรมราช  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
54 16:15 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 189  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
55 16:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 71 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 190  สาย A นครศรีธรรมราช  vs พิษณุโลก
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
56 16:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 71 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 197  สาย B แพร่  vs ยโสธร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
57 16:45 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 71 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 191  สาย A สงขลา  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
58 17:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 80 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 192  สาย A น่าน  vs สมุทรสาคร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
59 17:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 80 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 198  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
60 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 64  สาย A กำแพงเพชร  vs อุตรดิตถ์
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
61 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 79  สาย B นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
62 17:05 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 80  สาย B ร้อยเอ็ด  vs ยโสธร
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
63 17:05 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 65  สาย A สงขลา  vs หนองบัวลำภู
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
64 17:05 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 66  สาย A ปทุมธานี  vs สมุทรปราการ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
65 17:10 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบ 16 คน คู่ที่ 67  สาย A กระบี่  vs อุตรดิตถ์
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
66 17:10 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบ 16 คน คู่ที่ 81  สาย B ขอนแก่น  vs ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
67 17:15 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบ 16 คน คู่ที่ 82  สาย B พัทลุง  vs สุพรรณบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
68 17:15 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบ 16 คน คู่ที่ 68  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
69 17:15 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 80 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 193  สาย A สุพรรณบุรี  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
70 17:20 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบ 16 คน คู่ที่ 69  สาย A เพชรบูรณ์  vs ราชบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
71 17:20 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบ 16 คน คู่ที่ 83  สาย B กำแพงเพชร  vs นครศรีธรรมราช
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
72 17:25 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบ 16 คน คู่ที่ 84  สาย B นครปฐม  vs สมุทรสาคร
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
73 17:25 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบ 16 คน คู่ที่ 70  สาย A ปทุมธานี  vs พิษณุโลก
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
74 17:30 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 71  สาย A เพชรบูรณ์  vs อุตรดิตถ์
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
75 17:30 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 85  สาย B กระบี่  vs สมุทรสาคร
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
76 17:35 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 86  สาย B ศรีสะเกษ  vs หนองบัวลำภู
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
77 17:35 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 72  สาย A ร้อยเอ็ด  vs สมุทรปราการ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
78 17:40 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 73  สาย A สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
79 17:40 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 87  สาย B ศรีสะเกษ  vs อุตรดิตถ์
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
80 17:45 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 88  สาย B นครศรีธรรมราช  vs เพชรบูรณ์
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
81 17:45 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 74  สาย A สมุทรสาคร  vs พิษณุโลก
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
82 17:50 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 75  สาย A ศรีสะเกษ  vs สมุทรปราการ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
83 17:50 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 89  สาย B สมุทรสาคร  vs อุตรดิตถ์
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
84 17:55 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 90  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
85 17:55 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 76  สาย A นครศรีธรรมราช  vs พิษณุโลก
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
86 18:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบ RE คู่ที่ 77  สาย A นครศรีธรรมราช  vs หนองบัวลำภู
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
87 18:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบ RE คู่ที่ 91  สาย B กำแพงเพชร  vs เพชรบูรณ์
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
88 18:05 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบ RE คู่ที่ 92  สาย B ร้อยเอ็ด  vs สุพรรณบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
89 18:05 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบ RE คู่ที่ 78  สาย A กำแพงเพชร  vs เพชรบูรณ์
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
90 18:10 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 93  สาย A เพชรบูรณ์  vs สมุทรสาคร
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
91 18:10 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 97  สาย B นครศรีธรรมราช  vs สมุทรปราการ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
92 18:15 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 94  สาย A อุตรดิตถ์  vs ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
93 18:20 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 95  สาย A สุพรรณบุรี  vs ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
94 18:20 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 98  สาย B พิษณุโลก  vs เพชรบูรณ์
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
95 18:25 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 96  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 95 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 227  สาย B นครปฐม  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 228  สาย B อุตรดิตถ์  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 229  สาย B พิษณุโลก  vs สมุทรสาคร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 230  สาย B นนทบุรี  vs พัทลุง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 231  สาย B ยโสธร  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 232  สาย B เพชรบูรณ์  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 233  สาย B ยโสธร  vs สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 57 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 234  สาย B เพชรบูรณ์  vs ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 235  สาย B นครศรีธรรมราช  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 199  สาย A น่าน  vs สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 200  สาย A ศรีสะเกษ  vs พัทลุง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 201  สาย A พิษณุโลก  vs นนทบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 202  สาย A นครศรีธรรมราช  vs แพร่
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 203  สาย A น่าน  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 204  สาย A นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
16 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 205  สาย A สระแก้ว  vs ตรัง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
17 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 57 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 206  สาย A นนทบุรี  vs นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
18 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 57 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 207  สาย A ศรีสะเกษ  vs พัทลุง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
19 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 208  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
20 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 209  สาย A สุพรรณบุรี  vs พัทลุง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
21 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 210  สาย A สงขลา  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
22 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 211  สาย A นครศรีธรรมราช  vs พัทลุง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
23 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 212  สาย A อุตรดิตถ์  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
24 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 213  สาย A นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
25 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 57 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 214  สาย A อุตรดิตถ์  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
26 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 57 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 215  สาย A สงขลา  vs นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
27 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 216  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
28 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 217  สาย A น่าน  vs ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
29 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 236  สาย B น่าน  vs ยโสธร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
30 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 237  สาย B พิษณุโลก  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
31 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 238  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
32 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 239  สาย B ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
33 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 240  สาย B พิษณุโลก  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
34 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 241  สาย B ตรัง  vs ยโสธร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
35 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 57 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 242  สาย B น่าน  vs สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
36 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 57 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 243  สาย B ร้อยเอ็ด  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
37 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 244  สาย B ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
38 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 245  สาย B นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
39 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 246  สาย B สุพรรณบุรี  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
40 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 247  สาย B นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
41 10:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 248  สาย B นครศรีธรรมราช  vs ยโสธร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
42 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 57 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 249  สาย B ศรีสะเกษ  vs สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
43 10:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 250  สาย B นครศรีธรรมราช  vs ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
44 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 218  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ยโสธร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
45 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 219  สาย A สุพรรณบุรี  vs พิษณุโลก
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
46 10:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 220  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
47 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 57 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 221  สาย A อุบลราชธานี  vs สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
48 10:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 222  สาย A สงขลา  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
49 11:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.  รอบ RE คู่ที่ 225  สาย A สุพรรณบุรี  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
50 11:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.  รอบ RE คู่ที่ 225  สาย A สุพรรณบุรี  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
51 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบ RE คู่ที่ 251  สาย B พิษณุโลก  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
52 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบ RE คู่ที่ 252  สาย B ยโสธร  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
53 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 57 กก.  รอบ RE คู่ที่ 253  สาย B พัทลุง  vs ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
54 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 57 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 254  สาย A สมุทรปราการ  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
55 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 57 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 264  สาย B ร้อยเอ็ด  vs สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
56 15:10 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 57 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 255  สาย A ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
57 15:15 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 256  สาย A ศรีสะเกษ  vs สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
58 15:15 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 265  สาย B นครศรีธรรมราช  vs น่าน
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
59 15:20 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 257  สาย A ร้อยเอ็ด  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
60 15:25 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 258  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
61 15:25 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 266  สาย B ยโสธร  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
62 15:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 259  สาย A นครศรีธรรมราช  vs พิษณุโลก
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
63 15:35 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 260  สาย A นครศรีธรรมราช  vs ยโสธร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
64 15:35 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 267  สาย B พิษณุโลก  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
65 15:40 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 261  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
66 15:45 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 262  สาย A พิษณุโลก  vs สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
67 15:45 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 268  สาย B นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
68 15:55 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 263  สาย A สุพรรณบุรี  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
69 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 99  สาย A สุพรรณบุรี  vs น่าน
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
70 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 100  สาย A ขอนแก่น  vs ชัยภูมิ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
71 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 101  สาย A พิษณุโลก  vs ราชบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
72 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 102  สาย A ชัยภูมิ  vs ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
73 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 110  สาย B กระบี่  vs นครศรีธรรมราช
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
74 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 111  สาย B กำแพงเพชร  vs ยโสธร
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
75 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 112  สาย B กระบี่  vs สมุทรปราการ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
76 17:30 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 113  สาย B เพชรบูรณ์  vs สงขลา
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
77 17:30 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 114  สาย B ขอนแก่น  vs นครศรีธรรมราช
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
78 17:30 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 115  สาย B ยโสธร  vs หนองบัวลำภู
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
79 17:30 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 116  สาย B นครศรีธรรมราช  vs ราชบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
80 17:30 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 103  สาย A ปทุมธานี  vs สุพรรณบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
81 17:30 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 104  สาย A ยโสธร  vs พิษณุโลก
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
82 17:30 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 105  สาย A สมุทรสาคร  vs กำแพงเพชร
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
83 17:30 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 106  สาย A สมุทรปราการ  vs ชัยภูมิ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
84 17:50 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 107  สาย A ขอนแก่น  vs ยโสธร
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
85 17:50 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 108  สาย A นครศรีธรรมราช  vs สมุทรปราการ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
86 17:50 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 117  สาย B เพชรบูรณ์  vs สุพรรณบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
87 17:50 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 118  สาย B ยโสธร  vs สมุทรสาคร
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
88 18:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบ RE คู่ที่ 119  สาย B น่าน  vs ปทุมธานี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
89 18:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบ RE คู่ที่ 109  สาย A ชัยภูมิ  vs นครศรีธรรมราช
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
90 18:10 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 121  สาย A หนองบัวลำภู  vs สมุทรสาคร
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
91 18:10 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 125  สาย B ราชบุรี  vs สมุทรปราการ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
92 18:20 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 122  สาย A ยโสธร  vs นครศรีธรรมราช
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
93 18:30 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 123  สาย A ปทุมธานี  vs เพชรบูรณ์
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
94 18:30 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 126  สาย B นครศรีธรรมราช  vs ยโสธร
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
95 18:40 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 124  สาย A สุพรรณบุรี  vs ขอนแก่น
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 95 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 269  สาย A น่าน  vs นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 270  สาย A พิษณุโลก  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 271  สาย A อุบลราชธานี  vs ตรัง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 61 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 272  สาย A กระบี่  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 273  สาย A สงขลา  vs สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 292  สาย B นนทบุรี  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 293  สาย B นครศรีธรรมราช  vs นนทบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 294  สาย B น่าน  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 61 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 295  สาย B นครศรีธรรมราช  vs ยโสธร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 296  สาย B ศรีสะเกษ  vs สมุทรสาคร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 297  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ยโสธร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 298  สาย B ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 299  สาย B เพชรบูรณ์  vs สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 300  สาย B น่าน  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 61 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 301  สาย B ชัยภูมิ  vs พิษณุโลก
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
16 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 61 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 302  สาย B กระบี่  vs นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
17 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 303  สาย B นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
18 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 304  สาย B กระบี่  vs สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
19 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 305  สาย B พัทลุง  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
20 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 306  สาย B เพชรบูรณ์  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
21 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 274  สาย A อุตรดิตถ์  vs พัทลุง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
22 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 275  สาย A อุดรธานี  vs นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
23 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 276  สาย A ยโสธร  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
24 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 277  สาย A สุพรรณบุรี  vs นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
25 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 61 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 278  สาย A สมุทรสาคร  vs ปทุมธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
26 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 61 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 279  สาย A สงขลา  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
27 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 280  สาย A ยโสธร  vs น่าน
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
28 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 281  สาย A ร้อยเอ็ด  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
29 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 282  สาย A สงขลา  vs ยโสธร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
30 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 283  สาย A นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
31 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 284  สาย A อุตรดิตถ์  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
32 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 285  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
33 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 61 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 286  สาย A สมุทรสาคร  vs พิษณุโลก
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
34 10:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 287  สาย A น่าน  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
35 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 288  สาย A ยโสธร  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
36 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบ RE คู่ที่ 289  สาย A นนทบุรี  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
37 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 61 กก.  รอบ RE คู่ที่ 290  สาย A กระบี่  vs ยโสธร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
38 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 307  สาย B นครศรีธรรมราช  vs นนทบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
39 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 308  สาย B นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
40 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 61 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 309  สาย B นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
41 10:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 310  สาย B กระบี่  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
42 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 311  สาย B นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
43 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบ RE คู่ที่ 312  สาย B ตรัง  vs น่าน
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
44 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.  รอบ RE คู่ที่ 291  สาย A สมุทรสาคร  vs เพชรบูรณ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
45 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 61 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 314  สาย A ชัยภูมิ  vs สมุทรสาคร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
46 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 61 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 324  สาย B ยโสธร  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
47 15:10 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 61 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 315  สาย A พิษณุโลก  vs นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
48 15:15 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 325  สาย B นครศรีธรรมราช  vs สมุทรสาคร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
49 15:15 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 316  สาย A พัทลุง  vs ยโสธร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
50 15:20 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 317  สาย A อุบลราชธานี  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
51 15:25 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 326  สาย B กระบี่  vs ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
52 15:25 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 318  สาย A นครศรีธรรมราช  vs น่าน
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
53 15:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 319  สาย A ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
54 15:35 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 327  สาย B นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
55 15:35 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 320  สาย A ยโสธร  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
56 15:40 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 321  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
57 15:45 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 328  สาย B ตรัง  vs นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
58 15:45 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 322  สาย A ยโสธร  vs สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
59 15:50 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 323  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 59 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบแรก คู่ที่ 329  สาย A ตรัง  vs กระบี่
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบแรก คู่ที่ 330  สาย A น่าน  vs นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 331  สาย A ศรีสะเกษ  vs สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง น้ำหนัก 73 กก.  รอบแรก คู่ที่ 332  สาย A อุตรดิตถ์  vs สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง น้ำหนัก 73 กก.  รอบแรก คู่ที่ 333  สาย A ขอนแก่น  vs นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบแรก คู่ที่ 359  สาย B ขอนแก่น  vs อุดรธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 360  สาย B ตรัง  vs สมุทรสาคร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 361  สาย B นครศรีธรรมราช  vs ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง น้ำหนัก 73 กก.  รอบแรก คู่ที่ 362  สาย B พิษณุโลก  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 41-45 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 363  สาย B อุตรดิตถ์  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 10.30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง น้ำหนัก 73 กก.  รอบสาม คู่ที่ 380  สาย B ศรีสะเกษ  vs สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 41-45 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 364  สาย B ศรีสะเกษ  vs สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 365  สาย B นนทบุรี  vs น่าน
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 366  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ตรัง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 366  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ตรัง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
16 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 367  สาย B แพร่  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
17 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 367  สาย B แพร่  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
18 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบสอง คู่ที่ 368  สาย B ขอนแก่น  vs ตรัง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
19 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบสอง คู่ที่ 369  สาย B น่าน  vs พิษณุโลก
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
20 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 41-45 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 334  สาย A พัทลุง  vs ยโสธร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
21 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 41-45 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 335  สาย A พิษณุโลก  vs สระแก้ว
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
22 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 41-45 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 336  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
23 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 337  สาย A สุพรรณบุรี  vs พัทลุง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
24 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 338  สาย A ปทุมธานี  vs นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
25 10:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบสอง คู่ที่ 339  สาย A กระบี่  vs อุดรธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
26 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 69 กก.  รอบสอง คู่ที่ 340  สาย A สมุทรสาคร  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
27 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 69 กก.  รอบสอง คู่ที่ 341  สาย A ยโสธร  vs ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
28 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง น้ำหนัก 73 กก.  รอบสอง คู่ที่ 342  สาย A สมุทรปราการ  vs พิษณุโลก
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
29 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 69 กก.  รอบสอง คู่ที่ 370  สาย B ตรัง  vs สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
30 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง น้ำหนัก 73 กก.  รอบสอง คู่ที่ 371  สาย B ศรีสะเกษ  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
31 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง น้ำหนัก 73 กก.  รอบสอง คู่ที่ 372  สาย B ขอนแก่น  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
32 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 41-45 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 373  สาย B ยโสธร  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
33 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 41-45 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 374  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
34 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 375  สาย B น่าน  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
35 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 376  สาย B นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
36 10:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบสาม คู่ที่ 377  สาย B กระบี่  vs ขอนแก่น
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
37 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 69 กก.  รอบสาม คู่ที่ 378  สาย B สมุทรปราการ  vs สมุทรสาคร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
38 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 69 กก.  รอบสาม คู่ที่ 379  สาย B นครศรีธรรมราช  vs ยโสธร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
39 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 41-45 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 343  สาย A สมุทรสาคร  vs แพร่
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
40 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 41-45 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 344  สาย A อุบลราชธานี  vs พิษณุโลก
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
41 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 345  สาย A ร้อยเอ็ด  vs ยโสธร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
42 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 346  สาย A สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
43 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 41-45 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 381  สาย B แพร่  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
44 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 382  สาย B น่าน  vs ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
45 11:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 383  สาย B พิษณุโลก  vs อุดรธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
46 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 69 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 384  สาย B ยโสธร  vs สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
47 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง น้ำหนัก 73 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 385  สาย B นครศรีธรรมราช  vs พิษณุโลก
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
48 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบ RE คู่ที่ 387  สาย B นนทบุรี  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
49 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง น้ำหนัก 73 กก.  รอบสาม คู่ที่ 350  สาย A อุตรดิตถ์  vs พิษณุโลก
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
50 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง น้ำหนัก 73 กก.  รอบสาม คู่ที่ 351  สาย A นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
51 11:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 41-45 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 352  สาย A พิษณุโลก  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
52 11:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 353  สาย A สุพรรณบุรี  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
53 11:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 354  สาย A นครศรีธรรมราช  vs กระบี่
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
54 11:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 69 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 355  สาย A นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
55 11:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง น้ำหนัก 73 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 356  สาย A อุบลราชธานี  vs สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
56 11:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบสาม คู่ที่ 347  สาย A ตรัง  vs อุดรธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
57 11:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบสาม คู่ที่ 348  สาย A นครศรีธรรมราช  vs พิษณุโลก
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
58 11:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 69 กก.  รอบสาม คู่ที่ 349  สาย A ตรัง  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
59 11:50 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 41-45 กก.  รอบ RE คู่ที่ 357  สาย A นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
60 11:50 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบ RE คู่ที่ 358  สาย A แพร่  vs นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
61 14:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 69 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 388  สาย A ยโสธร  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
62 14:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 41-45 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 398  สาย B นครศรีธรรมราช  vs พิษณุโลก
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
63 14:35 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 69 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 389  สาย A สมุทรปราการ  vs นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
64 14:40 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 399  สาย B แพร่  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
65 14:40 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง น้ำหนัก 73 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 390  สาย A นครศรีธรรมราช  vs สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
66 14:45 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง น้ำหนัก 73 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 391  สาย A พิษณุโลก  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
67 14:50 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 392  สาย A พิษณุโลก  vs กระบี่
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
68 14:55 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 393  สาย A อุดรธานี  vs นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
69 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 41-45 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 394  สาย A ยโสธร  vs แพร่
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
70 15:05 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 41-45 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 395  สาย A สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
71 15:10 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 396  สาย A อุตรดิตถ์  vs ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
72 15:15 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 397  สาย A น่าน  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 72 รายการ